från puppa till fjäril över en natt

Över en natt förändrades vi. jag kan inte sätta fingret på hur, men det är annorlunda. Vi är annorlunda. I sättet att kommunicera och i vårt ordval. En intimitet har infunnit sig, en självklarhet, ett accepterande. Accepterande åtminstone från min sida, det är så här det är och vi kan ingenting göra åt det. Vi kan inte hindra ödet, vi kan inte hindra känslor från att finnas. Från att ligga där och förpuppa sig över vintern för att sen spricka ut i den vackraste fjäril när vädret är gynnsamt. Det är fint.

RSS 2.0